سیستم هاي اینترکام و فراخوان پرستار (فصل پنجم)

توسط0
289
سیستم هاي اینترکام و فراخوان پرستار (فصل پنجم)
فصل پنجم: سیستم لوله کشی و سیمکشی

سیم کشی یا کابلکشی سیستم های سیگنال زا و فراخوان پرستار بایددر داخل لوله های فولادی یا پلاستیکی سخت، به طور جداگانه، طبق نقشه اجرایی کارخانه سازنده سیستم های یادشده به شرح زیر اجرا شود:

 • در مواردی که سیستم سیم کشی در داخل ساختمان اجرا می شود عایق و غلاف کابل باید از نوع پلاستیکی بوده و برای مدارهای سیستم صوتی دارای حفاظ (شیلد) باشد.
 • در مواردی که سیستم سیم کشی در خارج ساختمان اجرای می شود عایق و غلاف کابل باید از نوع پلی اتیلن یا پلی اولفین بوده وبرای مدارهای سیستم صوتی دارای حفاظ (شیلد) نیز باشد.
 • مشخصات فنی لوله های مورد استفاده در لوله کشی سیستم های سیگنال و فراخوان پرستار و نیز معیارهای اجرایی آن بایدبا ضوابط ارایه شده در نشریه ۱۱۰مطابقت نماید.
 • سیم ها و کابل های مورد مصرف و معیارهای اجرایی آن باید برحسب مورد با ضوابط ارایه شده در نشریه ۱۱۰ مطابقت نماید.
 • اتصالات سیستم لوله کشی فلزی شامل جعبه های زیر پانل و تقسیم، لوله ها و امثال آن باید کاملا پیچ شده باشد تا اتصال زمین را به نحو مطلوب تامین نماید.
 • ظرفیت بار ترمینالها و سیم های اتصال مورد استفاده در تجهیزات سیستم سیگنال و فراخوان پرستار بیمارستان باید متناسب با ولتاژ و جریان دستگاه موردنظر انتخاب شود.

شرکت فنی و مهندسی پایا کروک خزر تولید کننده سیستم های اینترکام و فراخوان پرستار ( سیستم های هوشمند احضار پرستار و احضار نگهبان و … ) تلفن تماس : ۵۱۸۷ ۳۶۲۱ ۰۲۶

 • به منظور جلوگیری از نشست جریان برق، هادی های ولتاژ کم باید مجزا از هادی های ولتاژ بالا کشیده شود و در مواردی که در یک کانال کشیده می شوند باید با احداث موانع لازم از یکدیگر جدا شوند.
 • انتخاب نوع، قطر، یا سطح مقطع و تعداد هادی های هر سیستم باید با توجه به توصیه های سازنده آن انجام شود.
 • سطح مقطع سیمها برای مدارها، باید براساس محاسبه تعیین شود و در هیچ موردی نباید برای انشعاب اصلی با استفاده از هادی های مسی ازیک میلیمتر مربع و برای انشعاب فرعی از ۵/۰ میلیمتر مربع ( ۸/۰میلیمتر قطر ) کمتر باشد.
 • تمامی سیم های مورد استفاده که در داخل لوله های برق قرار میگیرد باید یک تکه و بدون زدگی بوده و اتصال سیمها به یکدیگر در داخل جعبه های تقسیم با استفاده از ترمینال نوع شانه ای پیچی صورت گیرد.
 • لوازم سیم کشی سیستم های یاد شده که در محیط های تر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات متناسب با نوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها، کلیدها، پریزها و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود.
 • تمام لوازم مورد استفاده در اینگونه محیط ها باید حداقل دارای درجات حفاظت به شرح زیر باشد:
 1. لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط های مرطوب باید حداقل دارای درجه حفاظت IP44 باشد (مقاوم در برابر ترشح آب).
 2. لوازم و تجهیزات مورد استفاده در محیط های تر و خارج ساختمان ها باید حداقل دارای درجه حفاظت IP45 باشد(مقاوم در برابر آب تحت فشار).
 •  منبع : دستورالعمل انتخاب، طراحی، اجرا و تحویل تأسیسات الکتریکی( سیستم جریان ضعیف) —- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام شما:*

وبسایت:

دیدگاه شما