پروژه های انجام شده

پیشرو در مهندسی و تولید

جدیدترین پروژه های انجام شده ما را مشاهده کنید

دارای رزومه قوی در بیمارستانها و مراکز درمانی مختلف با عنایت به بازخورد و مستندات رضایت مندی مشتریان

 

اگر میخواهید با مشتریان و شرکای تجاریمان آشنا شوید با ما همراه باشید.

  • همه
  • سیستم احضار پرستار صامت
  • سیستم احضار پرستار گویا

ما پایا کروک خزر هستیم

ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.