راهکارها

تخصص ما چیست؟

اجرای خدمات به صورت اختصاصی

جهت کسب اطلاعات کامل نسبت به هر یک از سیستم های تولیدی شرکت پایا کروک خزر می توانید با انتخاب موارد ذیل و ورود به هر بلوک ، اطلاعات کامل و جامعی  کسب نمائید.

چکیده کاربرد سیستم (ارتباط ساده و خبری)  جزئیات راهبردی سیستم احضار پرستار صامت :

سیستم احضار پرستار مدل کروک ۱

چکیده کاربرد سیستم (ارتباط ساده و دیتالاگر) جزئیات راهبردی سیستم احضار پرستار گواه :

سیستم احضار پرستار مدل کروک ۲

چکیده کاربرد سیستم (ارتباط صوتی و اینترکام) جزئیات راهبردی سیستم احضار پرستار گویا :

سیستم احضار پرستار مدل کروک ۳

چکیده کاربرد سیستم (ارتباط بی سیم و وایرلس) جزئیات راهبردی سیستم احضار پرستار وایرلس

سیستم احضار پرستار مدل کروک ۴

چکیده کاربرد سیستم (ارتباط بخش های بستری و اداری با مرکز نگهبانی) جزئیات راهبردی

سیستم احضار نگهبان

چکیده خدمات لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و

سیستم اعلام کد های بیمارستانی
مهارت های ما
مدیریت طراحی
طراحی الکترونیک و برنامه نویسی ۸۷%
سرعت اجرای پروژه
۸۰%
همگام با تکنولوژی
۹۳%
ساخت و نوسازی
۷۵%

شرکت پایا کروک خزر

ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم