مجوز ها و افتخارات

مدارک و مجوزهای رسمی و تائیدیه های بالینی

 با عنایت به سابقه ی یک دهه فعالیت در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی از ابتدای شروع به کار شرکت نسبت به اخذ مجوز ها و کیفیت سنجی از مراجع ذیصلاح اقدام نموده که در این بخش از سایت قابل مشاهده خواهند بود.

ثبت برند

گواهی ثبت علامت تجاری/مرکز مالکیت معنوی

ثبت برند شرکت توسط سازمان ثبت و اسناد کشور

مجوز

جواز تاسیس وزارت صنعت،معدن و تجارت

جواز تاسیس کارخانه تولید محصول سیستم اینترکام فراخوان پرستار

ایران کد

ثبت ملّی کالا و خدمات ایران / ساخت ایران

ایران کد شناسایی محصول و خدمات تولیدی شرکت

مجوز

جواز تاسیس وزارت صنعت،معدن و تجارت

جواز تاسیس درحوزه صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مجوز

انجمن مشاوران فنی و مهندسی کشور

عضویت رسمی در انجمن مشاوران فنی مهندسی جهت ارائه راهکارهای تخصصی

مجوز

انجمن کیفیت و بهره وری ایران

اخذ گواهی رسمی عضویت در انجمن کیفیت و بهره وری کشور 

تائیدیه بالینی

بیمارستان شهید رجائی شهر مرکبات/شهسوار

نصب و راه اندازی سیستم احضار پرستار صامت مدل کروک یک در ۶ بخش و مجموع ۱۴۴ تخت بستری.

تائیدیه بالینی

بیمارستان شفاء شهربهارنارنج/ساری

نصب و راه اندازی سیستم احضار پرستار مدل کروک دو، در ۳ بستری و مجموع ۱۰۷ تخت بستری.