لیست مقایسه

لیست مقایسه مدل های سیستم های احضار پرستار

با کمک جداول زیر می توانید بطور مختصر مقایسه جامعی از تفاوت های عملکردی سیستم های احضار پرستار داشته باشید و از طریق لینک های پایینی جدول و کلیک بر روی “بیشتر بدانید” اطلاعات کاملتری را به دست آورید.

سیستم احضار پرستار مدل کروک ۱
ارتباط ساده و صامت
به صرفهقیمت /کیفیت قابل رقابت
قابلیت نصب و راه اندازی به صورت شبکه کابلی
قابلیت نصب و راه اندازی به صورت شبکه بی سیم
پوشش پلی کربنات انتی باکتریال با قابلیت شستشو
نصب روی کنسول کلید احضار و کلید کنسل به صورت مجزا برای هر تخت
شاسی زیر بالشتی با کابل مخصوص . سوکت نظامی و مقاوم به مواد ضدعفونی بهمراه نگهدارنده روی تخت
دستگاه مرکزی ایستگاه پرستاری با نمایشگر ال سی دی گرافیکی ۴ اینچ
دستگاه مرکزی ایستگاه پرستاری با نمایشگر ال سی دی تاچ ۷ اینچ
ارتباط صوتی با کیفیت
قابلیت پیج داخل بخشی
قابلیت ارتقا ماژولار جهت ارتباط با کلیه سنسورها اعم از سنسور دما
نرم افزار اختصاصی با ارائه گزارشات حیاتی
سیستم مکالمه صوتی اینترکام رومیزی
قابلیت الویت بندی احضارها
ذخیره کلیه گزارشات و ضبط وقایع
نمایش شماره تخت های احضار کننده در ایستگاه پرستاری
نمایش وضعیت های عادی ، اضطراری و …. بر روی ال سی دی با ترتیب رنگ متفاوت
تغییر رنگ نمایشگر به قرمز در صورت هشدار تخت بحرانی
تغببر رنگ نمایشگر به زرد در صورت هشدار سرویس بهداشتی
قابلیت اتصال به هندزفری یا گوشی بی سیم. اتصال گوشی اضافه بی سیم
ارتباط صوتی بیمار و ایستگاه پرستاری
سیستم احضار پرستار مدل کروک ۲
ارتباط ساده بهمراه دیتالاگر و صامت
به صرفهقیمت /کیفیت قابل رقابت
قابلیت نصب و راه اندازی به صورت شبکه کابلی
قابلیت نصب و راه اندازی به صورت شبکه بی سیم
پوشش پلی کربنات انتی باکتریال با قابلیت شستشو
نصب روی کنسول کلید احضار و کلید کنسل به صورت مجزا برای هر تخت
شاسی زیر بالشتی با کابل مخصوص . سوکت نظامی و مقاوم به مواد ضدعفونی بهمراه نگهدارنده روی تخت
دستگاه مرکزی ایستگاه پرستاری با نمایشگر ال سی دی گرافیکی ۴ اینچ
دستگاه مرکزی ایستگاه پرستاری با نمایشگر ال سی دی تاچ ۷ اینچ
ارتباط صوتی با کیفیت
قابلیت پیج داخل بخشی
قابلیت ارتقا ماژولار جهت ارتباط با کلیه سنسورها اعم از سنسور دما
نرم افزار اختصاصی با ارائه گزارشات حیاتی
سیستم مکالمه صوتی اینترکام رومیزی
قابلیت الویت بندی احضارها
ذخیره کلیه گزارشات و ضبط وقایع
نمایش شماره تخت های احضار کننده در ایستگاه پرستاری
نمایش وضعیت های عادی ، اضطراری و …. بر روی ال سی دی با ترتیب رنگ متفاوت
تغییر رنگ نمایشگر به قرمز در صورت هشدار تخت بحرانی
تغببر رنگ نمایشگر به زرد در صورت هشدار سرویس بهداشتی
قابلیت اتصال به هندزفری یا گوشی بی سیم. اتصال گوشی اضافه بی سیم
ارتباط صوتی بیمار و ایستگاه پرستاری
سیستم احضار پرستار مدل کروک۳
ارتباط صوتی و اینترکام و گویا
به صرفهقیمت /کیفیت قابل رقابت
قابلیت نصب و راه اندازی به صورت شبکه کابلی
قابلیت نصب و راه اندازی به صورت شبکه بی سیم
پوشش پلی کربنات انتی باکتریال با قابلیت شستشو
نصب روی کنسول کلید احضار و کلید کنسل به صورت مجزا برای هر تخت
شاسی زیر بالشتی با کابل مخصوص . سوکت نظامی و مقاوم به مواد ضدعفونی بهمراه نگهدارنده روی تخت
دستگاه مرکزی ایستگاه پرستاری با نمایشگر ال سی دی گرافیکی ۴ اینچ
دستگاه مرکزی ایستگاه پرستاری با نمایشگر ال سی دی تاچ ۷ اینچ
ارتباط صوتی با کیفیت
قابلیت پیج داخل بخشی
قابلیت ارتقا ماژولار جهت ارتباط با کلیه سنسورها اعم از سنسور دما
نرم افزار اختصاصی با ارائه گزارشات حیاتی
سیستم مکالمه صوتی اینترکام رومیزی
قابلیت الویت بندی احضارها
ذخیره کلیه گزارشات و ضبط وقایع
نمایش شماره تخت های احضار کننده در ایستگاه پرستاری
نمایش وضعیت های عادی ، اضطراری و …. بر روی ال سی دی با ترتیب رنگ متفاوت
تغییر رنگ نمایشگر به قرمز در صورت هشدار تخت بحرانی
تغببر رنگ نمایشگر به زرد در صورت هشدار سرویس بهداشتی
قابلیت اتصال به هندزفری یا گوشی بی سیم. اتصال گوشی اضافه بی سیم
ارتباط صوتی بیمار و ایستگاه پرستاری