ثبت سریال و استعلام اصالت گارانتی

ثبت سریال گارانتی

  • 1- ثبت اطلاعات محصول

  • نسبت به درج حروف کوچک و بزرگ دقت فرمائید.
  • مدت زمان گارانتی از تاریخ نصب و راه اندازی به مدت 18 ماه اعتبار دارد.
  • 2- ثبت اطلاعات خریدار

  • 3- ثبت اطلاعات تماس

  • 4- مرحله امنیتی و ارسال

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .