بخش سایت ۱ دیدگاه

تائیدیه اداره کل تجهیزات پزشکی

جوابیه اداره کل تجهیزات پزشکی کشور مبنی بر پروانه ساخت سیستم احضار پرستار

بیشتر بدانید

بخش سایت بدون دیدگاه

حضور در سومین نمایشگاه تخصصی بیمارستان سازی و تجهیزات بیمارستانی

حضور شرکت پایا کروک خزر در سومین نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی ۳ – ۶ دی ماه ۱۳۹۶

بیشتر بدانید