بخش سایت بدون دیدگاه

روش عملکرد دستگاه ضد عفونی آب مزارع پرورش ماهی

با درنظر گرفتن بار منفی موجود روی سطح خارجی میکروارگانیسم ها، جذب یونهای حاصله از خروجی سیستم شده ( ذرات فلزی آزاد شده دارای بار الکتریکی مثبت هستند) و با ایجاد اختلال در فعالیت زیستی میکروارگانیسم آنها را از بین می برند . معمولاً یونهای مس به جلبک و خزه حمله کرده و یونهای نقره و … جذب باکتریها و ویروسها می شوند.

بیشتر بدانید

بخش سایت بدون دیدگاه

نحوه کارکرد و مکانیسم اثر دستگاه ضد عفونی آب مزارع پرورش ماهی

دستگاه کاتیون ژنراتور به صورت ترکیبی از یک جعبه کنترل با یک سری الکترود مس و نقره طراحی شده است. یون های مس و نقره توسط الکترود در آب آزاد شده و مقدار غلظت آنها توسط سیستم کنترل ، تنظیم می شود. آب از منبع وارد مخزن شامل الکترود ها شده و با یون های مس و نقره در تماس قرارگرفته و دوباره به منبع آب باز میگردد.

بیشتر بدانید