بخش سایت بدون دیدگاه

دستگاه کاتیون ژنراتور به صورت ترکیبی از یک جعبه کنترل با یک سری الکترود مس و نقره طراحی شده است. یون های مس و نقره توسط الکترود در آب آزاد شده و مقدار غلظت آنها توسط سیستم کنترل ، تنظیم می شود. آب از منبع وارد مخزن شامل الکترود ها شده و با یون های مس و نقره در تماس قرارگرفته و دوباره به منبع آب باز میگردد.

دستگاه کاتیون ژنراتور به صورت ترکیبی از یک جعبه کنترل با یک سری الکترود مس و نقره طراحی شده است. یون های مس و نقره توسط الکترود در آب آزاد شده و مقدار غلظت آنها توسط سیستم کنترل ، تنظیم می شود. آب از منبع وارد مخزن شامل الکترود ها شده و با یون های مس و نقره در تماس قرارگرفته و دوباره به منبع آب باز میگردد.
در زمان انتشار یون های مس و نقره در آب، بین این کاتیون ها و بار منفی میکروارگانیزم ها پیوند الکترواستاتیکی به وجود آمده که تنشی در سلول آنها ایجاد می نماید و باعث عدم نفوذپذیری و جذب مواد مغذی از دیواره سلولی می شود. کارآیی این شیوه در از بین بردن کامل میکروارگانیزم های مقاومی از قبیل Legionella و Salmonella به اثبات رسیده است.
برای از بین بردن سلول جلبکها، این یون ها به باقیمانده آمینواسید های سولفور دار موجود در پروتئین ها حمله کرده و منجر به توقف فتوسنتز و مرگ سلول جلبک می شود.
تاثیر بیشتر برروی فیتوپلانگتونها بوده و روی جلبکهای پر سلولی اثر بازدارنده خواهد داشت .جلبکهای کف استخر ( جلبکهای قهوه ای و سبزی که به مرور زمان روی دیواره و کف رشد میکنند ) با این روش از سرعت رشدشان کاسته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *